gestalttherapie

Gestalte Therapie

Gegroet,

Het is met groot genoegen dat ik uw aanwezigheid verwelkom. Ik begrijp dat u misschien verlegen of ongerust bent. Ik begrijp ook dat het heel gemakkelijk is om jezelf te verliezen in de drukte van het leven. Dus als u die mensen bent die ik beschreef, dan zal ik het fijn vinden om bij u te zijn, in het belang van het werk. Maar u bent uitgenodigd om uw vragen en angsten naar de tafel te brengen. Ik wil graag de essentie van gestalttherapie met je delen waarmee we samen kunnen werken.

Gestalttherapie is gebaseerd op de opvatting dat alle processen van betekenis, communicatie, probleemoplossing en prestatie hun oorsprong vinden in een onderling samenhangende combinatie van sociaal, emotioneel, psychologisch en lichamelijk lichaam – datgene wat wij een mens noemen. Voor de gestalttherapie worden de ruimte van de infantiele ontwikkeling, de versmelting van het familie- en persoonlijke verleden, de geboorte van kinderen en relaties, de individuatie van het zelf in menselijke en niet-menselijke vormen, de integratie van deze ideeën in onze ervaring, allemaal alleen mogelijk als een bewust proces. Met andere woorden, we moeten ontvankelijk zijn voor onze ervaringen om ons bewust te worden van patronen of functies in ons lichaam.

Iedereen heeft het vermogen om bij de geboorte patronen van functionele uniciteit in lichaam en geest tot stand te brengen, maar dit is afhankelijk van de juiste vorming van de infantiele hersenen. En of deze intimiteit tussen lichaam en geest ten goede of ten kwade wordt gevormd, hangt af van de vorming van de behoeften van de moeder en die van het kind. Totdat ieder mens de bewuste en actieve actor is van de vorming van persoonlijke patronen van goed functioneren, kan niets in het leven de mogelijkheden voortbrengen die wij zo rijkelijk verdienen.

Onze individuele en collectieve behoeften worden gecodeerd in de allereerste momenten van het leven. En deze basisbehoeften zijn gerelateerd aan de stadia van de menselijke ontwikkeling als we door onze levenscycli reizen van kindertijd tot volwassenheid. Als de zuigeling zich ontwikkelt tot een menselijke baby zijn de behoeften gerelateerd aan de stimulatie van voedsel, veilig onderdak, affectie en liefdevolle ondersteuning. Naarmate het kind opgroeit, ontwikkelen we ons naar het stadium waarin deze behoeften zich voordoen in relatie tot de meer complexe behoeften van een volwassene. Het kind heeft de mogelijkheid om onmiddellijke behoeften te ontwikkelen of om aan deze behoeften te voldoen in relatie tot zijn of haar toekomstige behoeften. Misschien heeft het kind net geleerd te lopen en te praten, het werk gedaan te krijgen. Of misschien begint het kind behoeften te ontwikkelen aan een echtgenoot en aan geld. Het kind wordt volwassen en wordt onderworpen aan de volwassen behoeften van de wereld. Aan de andere kant worden wij als baby geboren onder de hoede van onze ouders en hebben wij een volstrekt unieke kans om in onze behoeften te voorzien en onze persoonlijke behoeften te ontwikkelen in samenhang met die van ons gezin van herkomst.

Het idee dat wij instinctief reageren om in onze basisbehoeften te voorzien is niet nieuw, het is al bekend in de hele menselijke geschiedenis en is zelfs terug te vinden in sommige van de oude teksten van India, China en het Verre Oosten. Onze behoeften zijn niet opgebouwd in een vacuüm, maar maken deel uit van ons bewustzijn, onze basisvorm van bestaan op deze planeet. En dit zal zo blijven totdat het menselijk leven in een of andere bestaansvorm op deze planeet blijft bestaan of wordt vernietigd door een of ander cataclysmisch scenario, niet alleen op deze planeet maar ook in een ander deel van deze kosmos.

Wij zijn bijna als sponzen afhankelijk van de aarde voor ons levensonderhoud, ook voor onze psychologische behoeften. En we zijn evenzeer afhankelijk van de mens voor de vorming van deze psychologische behoeften.

Naar mijn mening verschillen onze behoeften in wat wij als mensen nodig hebben dan in wat wij nodig hebben voor de vorming van onze psychologische behoeften die de basis zijn van onze lichamelijke behoeften zoals voedsel, warmte, water, persoonlijk onderdak en kleding. Want als we in de eerste plaats voor onze psychologische behoeften zorgen, zijn we beter in staat om in onze lichamelijke behoeften te voorzien.

Bij Gestalttherapie in Cullemborg gaat het erom bewust controle te krijgen over ons lichaam en onze psychologische toestand. Het werkt vanuit de premisse dat de mens geen fysiek object is, noch een machine die op een bepaalde manier gemanipuleerd moet worden. Er is echter een denkbeeldig beeld dat we vaak kopiëren als we ons de jeugdervaringen herinneren waaraan we niet kunnen ontsnappen, het beeld dat een pseudo-universele (of pseudo-fysieke) werkelijkheid van onze wereld is. En het is een beeld dat gebaseerd is op het verleden en dat in het huidige moment in de tijd zonder emoties kan worden opgeroepen, als een computersysteem dat in de kindertijd is geïnstalleerd. En een therapeut kan ons helpen om een nieuw beeld van ons zelf te formuleren dat de basis kan worden van de vorming van psychologische behoeften. We kunnen wijzen op de relaties tussen het zelf en andere mensen en op de vorming van de individuele psychologische behoeften.

Wij kunnen niet eerst bewust op de werkelijke wereld inwerken, maar wij kunnen de wereld wel beïnvloeden op de manier waarop wij denken. Wij beïnvloeden onze gedachten eerst als bewuste actoren spontaan in onze verbeelding. Dit bewuste volgt op externe prikkels die op dit denken inwerken als bewuste actie.

Lees meer:
Marte Meo
Coach Culemborg

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.